Sale 54%

สั่งซื้อJessica Anti-Virus [ราคาล่าสุด]

1,320.00 บาท

สั่งซื้อ Jessica Anti-Virus  Click

สั่งซื้อ Jessica Anti-Virus Click

ราคาที่ปรากฏอาจถูกหรือแพงกว่านี้ตามโปรโมชั่นหรือส่วนลดของเจ้าของแบรนด์ในแต่ละช่วงเวลา

หมวดหมู่: ผ้าปูที่นอน ป้ายกำกับ: Jessica, ผ้าปูที่นอน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดเครื่องนอน Jessica Anti-Virus สำหรับป้องกันไวรัส

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1.1 ร่วมมือกับ HealthGuard® จากประเทศออสเตรเลีย
1.2 ป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ
1.3 ป้องกันแบคทีเรีย และยับยั้งเชื้อไวรัส SARS-COV-2 ถึง 99%
1.4 ผลิตจากเนื้อผ้าไมโครไฟเบอร์ที่คัดสรรแล้ว

คุณสมบัติพิเศษ
2.1 ปรับปรุงและฆ่าเชื้อไวรัสภายในเวลาอันสั้น
2.2 HealthGuard® AMIC คงประสิทธิภาพแม้ผ่านการซักหลายครั้ง
2.3 ปราศจากสารโลหะหนัก ไม่ระคายเคืองผิว
2.4 ผ่านการทดสอบทั้งผ้าและ HealthGuard® AMIC จากสถาบันวิจัยทั่วโลก
2.5 เนื้อผ้าไมโครไฟเบอร์ระบายอากาศได้ดี

ขนาดของชุดผ้าปูที่นอน
3.1 ชุดเซ็ตผ้าปูขนาด 5 ฟุต หรือ 6 ฟุต (เตียงคู่) จำนวน 6 ชิ้น
– ผ้าปู 1 ชิ้น (รัดมุม 13 นิ้ว)
– ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
– ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ
– ผ้าห่มนวม ขนาด 90×100 นิ้ว 1 ผืน

3.2 ชุดเซ็ตผ้าปูขนาด 5 ฟุต หรือ 6 ฟุต (เตียงคู่) จำนวน 5 ชิ้น
– ผ้าปู 1 ชิ้น (รัดมุม 13 นิ้ว)
– ปลอกหมอนหนุน 2 ใบ
– ปลอกหมอนข้าง 2 ใบ

3.3 ชุดเซ็ตผ้าปูขนาด 3.5 ฟุต (เตียงเดี่ยว) จำนวน 3 ชิ้น
– ผ้าปู 1 ชิ้น (รัดมุม 13 นิ้ว)
– ปลอกหมอนหนุน 1 ใบ
– ปลอกหมอนข้าง 1 ใบ

3.4 ผ้าห่มนวมเย็บติด
– ขนาด 60×80 นิ้ว 1 ผืน
– ขนาด 90×100 นิ้ว 1 ผืน

คำแนะนำการดูแล
4.1 ผ่านการทดสอบ ISO18184 (2019) จากสถาบัน VirHealth
4.2 HealthGuard® AMIC คงประสิทธิภาพแม้ผ่านการซักหลายครั้ง
4.3 ปราศจากสารโลหะหนัก ไม่ระคายเคืองผิว
4.4 ผ่านการทดสอบทั้งผ้าและ HealthGuard® AMIC จากสถาบันวิจัยทั่วโลก

หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงคำแนะนำและเป็นทางการจากผู้ผลิต กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์